Киев, ул. Дмитриевская, д.76 | тел. 489-66-88, 489-66-56
спорт-клубсалон красоты
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР И ПРАВИЛА КЛУБА

 

 

Договор

(публічна оферта) про надання послуг спортклубу

 

Спортивний клуб XL в особі фізичної особи-підприямця Катеринича М.Б. (в подальшому по тексту Договору  - Виконавець), з однієї сторонни

 та фізичні або юридичні особи, які звернулись у встановленому цим Договором (публічною офертою) про надання послуг спортклубу (далі – Договір) до Виконавця (далі – Замовник) - з другої сторони, кожна з яких далі за текстом може називатися «Сторона», а разом «Сторони» уклали цей Договір про наступне:

1.Загальні положення

 

1.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується статтею 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Замовником (акцепт), шляхом надання Виконавцю відповідної анкети та оплатою Замовником його іменного права на отримання послуг спортклубу з використанням персональної клубної карти (далі – Клубна карта).

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

1.4. Цей Договір прирівнюється згідно з ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті. 

1.5. Вчинення Замовником дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме надання Виконавцю анкети зі своїми персональними даними та/або оплати (передплати) послуг Виконавця, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6.  Текст Договору розміщено в куточку споживача на території спортклубу за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська 76, а також на офіційному сайті спортклубу http://www.xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html.

1.7. Замовник підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

2.               ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

2.1 Виконавець, згідно умов цього Договору зобов’язується надати комплекс послуг з відвідування спортклубу, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором.

2.2 Під комплексом послуг за цим Договором сторони розуміють надання Замовнику права присутності на території спортклубу, користування спортивним обладнанням (тренажерами, знаряддям, інвентарем), фітнес залом, кардіо обладнанням, сауною, солярієм, право користування допоміжними та спеціалізованими приміщеннями (залами, душовими, роздягальнями, туалетами) (далі – Послуги).

2.3 Клубная карта є іменною та надає право користування послугами спортклубу тільки її власнику. Клубна карта є пропуском Замовника в спортивний клуб.

2.4 Клубна карта та гроші сплачені за неї не підлягають поверненню.

 

3. Порядок надання послуг та оформлення клубної карти

 

3.1. Для отримання та користування Послугами Замовник зобов’язаний пройти процедуру реєстрації в спортклубі, яка полягає в оформлені відповідної анкети із зазначенням персональних даних Замовника та оформлені обраної за категорією та видом Клубної карти, або оплатити разове користування Послугами.

3.2. Послуги визначені розділом другим цього Договору надаються відповідно до графіку роботи спортклубу та категорії і виду Клубної карти.

3.3. Графік роботи спортклубу з 07:0  0 до 22:00, суббота з 09:00 до 21:00, неділя з 09:00 до 18:00 крім святкових днів.

3.4. В спортклубі діють наступні категорії та види Клубних карт:

 -  місячна карта «ранок+день» «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки групових занять.

- місячна карта «ранок+день»  «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки тренажерного залу.

- місячна карта «ранок+день»  Повна з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тренажерного залу та групових занять.

- місячна карта безлімітна «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки групових занять.

- місячна карта безлімітна «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки тренажерного залу.

- місячна карта безлімітна Повна з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тренажерного залу та групових занять.

 

- квартальна карта «ранок+день» «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки групових занять.

- квартальна карта «ранок+день»  «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки тренажерного залу.

- квартальна карта «ранок+день»  Повна з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тренажерного залу та групових занять.

- квартальна карта безлімітна «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки групових занять.

- квартальна карта безлімітна «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки тренажерного залу.

- квартальна карта безлімітна Повна з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тренажерного залу та групових занять.

 

- піврічна карта «ранок+день» «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки групових занять.

-піврічна карта «ранок+день»  «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки тренажерного залу.

- піврічна карта «ранок+день»  Повна з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тренажерного залу та групових занять.

- піврічна карта безлімітна «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки групових занять.

- піврічна карта безлімітна «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки тренажерного залу.

- піврічна карта безлімітна Повна з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тренажерного залу та групових занять.

 

- річна карта «ранок+день» «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки групових занять.

- річна карта «ранок+день»  «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тільки тренажерного залу.

- річна карта «ранок+день»  Повна з правом відвідування з 07:00 до 16:00 тренажерного залу та групових занять.

- річна карта безлімітна «Фітнес» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки групових занять.

- річна карта безлімітна «Джим» з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тільки тренажерного залу.

- річна карта безлімітна Повна з правом відвідування з 07:00 до 22:00 тренажерного залу та групових занять.

 

 - карта «Фітнес» на 5 групових занять з правом відвідування груп згідно Розкладу занять в Клубі терміном дії 1 місяць. Якщо 5 занять не використані на протязі 1 календарного місяця, то ця карта втрачає свою дію.

- одноразова карта на відвідувння тренажерної зали або групового класу (тільки при наявності документа що засвідчує особу)

- одноразове відвідування комерційного класу групових занять, що проводиться тільки при наявності клубної карти та разової оплати за відвідування комерційних класів.

 

 

 

3.5. Під час реєстрації в спортклубі Замовник зобов’язаний заповнити анкету, зазначивши в ній свої персональні данні і оплати 100 % вартості Послуг, відповідно до обраної категорії та виду Клубної картки або разової Послуги.

3.6. Після вчинення дій передбачених п. 3.5 цього Договору Виконавець оформюлює в користування Замовнику Клубну карту відповідно до обраної категорії та виду.

3.7. Клубна карта – є карткою багаторазового використання, яка надає право Замовнику отримувати і використовувати Послуги передбачені даним Договором. Клубна карта є власністю Виконавця.

3.8. Клубна карта використовується кожним Замовником особисто і не може бути передана третім особам. Після закінчення строку дії Клубної карти вона підлягає поверненню Виконавцю в останній день її дії, або в останній день користування Послугами за цією Клубною карткою.

 

4. Права та обовязки сторін

4.1. Замовник має право:

4.1.1. Отримати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором.

4.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

4.1.3. Відвідувати спортклуб згідно з графіком його роботи та обраної категорії і виду Клубної карти.

4.1.4. Змінити категорію і вид Клубної карти на вищу за умови відповідної доплати визначеної Виконавцем.

4.1.5. Користуватися, за наявності, додатковими послугами спортклубу, відповідно до прейскуранту цін Виконавця.

4.1.6. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності спортклубу.

4.2. Замовник зобов’язаний:

4.2.1. Належно виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

4.2.2. Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.

4.2.3. Перед початком відвідування спортклубу,  ознайомитися з переліком послуг, що надаються Виконавцем, здійснити огляд приміщення спортклубу, ознайомитися з його умовами, а в разі необхідності отримати додаткову інформацію.

4.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.

4.2.5. Особисто користуватися Послугами передбаченими даним Договором і не передавати Клубну карту третім особам.

4.2.6. Не розголошувати інформацію та будь-які відомості, які стали відомі Замовнику під час виконання цього Договору або пов’язану з ним.

4.2.7. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги.

4.2.8. Відвідувати спортклуб в межах його робочого часу згідно з графіком роботи спортклубу та обраної Клубної карти.

4.2.9. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території спортклубу під час користування Послугами, визначеними даним Договором. 

4.2.10. Нести матеріальну та моральну відповідальність за нанесену шкоду Виконавцю, персоналу і майну спортклубу та третім особам, які є відвідувачами спортклубу.   

4.2.11. До початку користування Послугами, визначеними даним Договором пройти медичне обстеження і отримати медичний висновок про можливість зайняття фізичними правами та навантаженням.

4.2.12. Самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я (за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, утриматись від відвідування спортклубу) і не ставити під загрозу здоров’я та життя своє та оточуючих.

4.2.13. Під час кожного відвідування спортклубу надавати адміністрації Клубну карту.

4.2.14. Прочитати та ознайомитися з Публічним Договором та Правилами спортклубу XL (Додаток №1 до Публічного Договору (оферти) про надання послуг спортклубу на момент заповнення та підписання персональної анкети.

4.2.15 Замовник зобов’язаний виконувати усі правила спортклубу XL, що викладені в Додатку №1 до Публічного Договору (оферти) на сайті спортклубу XL http://xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html. У випадку порушення правил з боку Замовника Виконавець має право припиняти надавати послуги та анулювати його членство в спортклубі.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Виконавець має право анулювати клубну карту, якщо її Власник передавав свою карту та її дані іншим особам, що спричиняло доступ до спортклубу іншим особам.

4.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

4.3.4. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, майну спортклуба, працівникам спортклуба або іншим відвідувачам спортклубу.

4.3.5. Не допускати Замовника на територію спортклубу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати працівникам спортклубу, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів здатних впливати на його поведінку та свідомість.

4.3.6. Не допускати Замовника на територію спортклубу  і припинити надання Послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки в спортклубі, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.   

4.3.7. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання (заблокувати Клубну карту) за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього договору з вини Замовника та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

4.3.8. Змінити умови цього Договору, а також прейскуранту цін на Послуги в односторонньому порядку, попередньо розмістивши інформацію про зміни на рецепції спортклубу або на сайті http://www.xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html

4.3.9. Обмежувати використання будь-якого тренажера, обладнання або приміщення для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним.

4.3.10. Без узгодження із Замовником встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

4.3.11. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

4.3.12. Виконавець не несе відповідальності за шкоду заподіяну життю та здоров’ю Замовника під час користування Послугами, визначеними даним Договором.

4.3.13 Виконавець має право вносити зміни в розкладі групових занять. При присутності меньш ніж 3-х людей на групповому занятті, Виконавець має право його відмінити, а Покупець  може займатися самостійно в залі групових занять.

4.3.14 У випадку неможливості продовження надавання послуг по причинам реконструкції, ремонту, продажу Виконавець має право призупинити надання послуг на деякий час, а потім продовжити надавати послуги Замовнику або повернути залишок грошових коштів Замовнику. При цьому залишок коштів по придбаній карті, що компенсується Замовнику, розраховується як різниця вартості придбання карти та фактично використаного періоду з округленням до місяця, кварталу, півроку та року в більшу сторону:

Залишок по карті (вартість відшкодування) розраховується за наступною формулою:

Залишок коштів = Вартість придбання – Вартість карти на момент виплати за поточним прейскурантом цін за використаним періодом (з округленням в більшу сторону до місяця, кварталу, півроку або року)

Наприклад, залишок коштів по річній карті при використаних 5 місяцях складає фактична вартість карти на момент придбання – вартість карти на 6 місяців на момент виплати

4.4. Виконавець зобов’язаний :

4.4.1.Надавати Замовнику Послуги згідно умов цього Договору.

4.4.2. Після здійснення оплати Послуг Замовником оформити йому обрану за категорією та видом Клубну карту, яка підтверджує права Замовника на отримання Послуг відповідно до цього Договору.

4.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи спортклубу тощо шляхом розміщення їх на рецепції спортклубу або на сайті http://www.xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html

4.4.4. В разі порушення правил поведінки в спортклубі, умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

5. Вартість послуг та порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраної Замовником категорії та типу Клубної картки або у розмірі разового користування Послугами визначеному  п. п. 5.1.2., 5.1.3. даного Договору.

5.1.1. Замовник оплачує вартість Послуг шляхом сплати одноразового користування Послугами або шляхом придбання Клубної карти відповідної категорії та виду які діють за цим Договором.

5.1.2. Категорії, види Клубних карт та їх вартість встановлюється Прейскурантом цін на момент придбання клубної карти:

5.1.3. Розмір разового споживання Послуг становить 200 грн.

5.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від обраної категорії та виду Клубної карти в день подання Замовником персоніфікованої анкети.

5.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України - гривні - в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

 

5.3. Кошти сплачені замовником відповідно до п. 5.1 цього Договору, за будь-яких умов, поверненню не підлягають.

5.4 Кошти сплачені за пакети персональних тренувань в тренажерній залі та залі індивідуальних занять, поверненню не підлягають. Замовник зобовязаний використати пакет з 10 персональних тренувань на протязі 2-х місяців, пакет з 20-ти тренувань на пртязі 4-х місяців, пакет з 30-ти тренувань на протязі 6-ти місяців.

5.5 Якщо Замовник не використав вчасно персональні тренування згідно пункту 5.4, то Виконавець  не зобовязаний повертати гроші та проводити тренування, а його обовязки автоматично вважаються виконаними. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник не використав зарезервовані персональні тренування на протязі вищезазаначеного періодузгідно пункту 5.4.

5.6 Клубна карта є іменною, а послуги за клубною картою надаються тільки її власнику. Зміна власника клубної карти можлива тільки при згоді Виконавця, а плата за переоформлення клубної карти на іншу особу складає 1 000 грн.

 

6. Строк дії договору, зміни та доповнення

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту надання Замовником Виконавцю анкети з персональними даними та/або оплати послуг Замовником відповідно до категорії та виду Клубної карти  або разової оплати Послуг і діє протягом строку дії обраної Замовником Клубної карти або разової Послуги.

6.2. Строк дії Договору закінчується в момент закінчення строку дії обраної Замовником категорії, виду Клубної карти або в момент надання разової Послуги.

6.3. В разі порушення умов Договору з боку Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.4. Договір може бути достроково припинений/розірваний за ініціативи Замовника з підстав передбачених діючим законодавством України.

6.5. В договір можуть бути внесені зміни та доповнення шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції спортклубу та/або на сайті http://www.xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html

6.6. В разі виявлення бажання Замовником подовжити дію Клубної карти Договір вважається пролонгованим на той самий строк і на тих самих умовах після оплати Послуг Замовником відповідно до обраної Клубної карти. 

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

7.3.  Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб (не працівників спортклубу, власників будівлі в якій розміщений спортклуб, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

7.4. Замовник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я  під час користування Послугами та виконання зобов’язань за цим Договором.  

7.5. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника у випадку неналежного виконання ним зобов’язань за цим Договором.

7.6. Виконавець не несе відповідальність за стан здоров'я Замовника під час споживання Послуг визначених даним Договором.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.

7.8. У разі нанесення матеріального збитку, псуванні або втраті майна з вини Замовника, останній зобов'язаний відшкодувати повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

7.9. При необережному поводженні з майном яке використовується під час користування Послугами, порушені правил поведінки у спортклубі, якщо це не призвело до псування майна, але завдало незручності у роботі спортклубу, у користуванні Послугами інших відвідувачів тощо, Виконавець має право накласти на Замовника штраф у розмірі  200,00 (двісті гривень 00 коп.) гривень  

7.10. Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.

7.11. Усі спірні відносини, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

8. Форс-мажор

8.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків по цьому Договору, якщо воно стало слідством дії обставин непереборної сили, а саме: епідемії, стихійного лиха, війни і військові дії, страйку (-ів), диверсії, аварії, пожежі, масового безладдя і заворушень, актів органів державної влади або управління, і т.д., при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

 

9. Правила відвідування спортклубу

9.1. Спортивний клуб XL не є медичним або іншим закладом, що надає послуги з медичного забезпечення, не оцінює, не спостерігає та не контролю стан здоров’я Замовника.

9.2. Замовник несе персональну відповідальність за своє життя, стан здоров’я під час користування Послугами визначених даним Договором.  

9.3. Виконавець надає послуги виходячи с того, що Замовник до початку споживання послуг та відвідування спортклубу пройшов медичне обстеження і не має протипоказань до заняття спортом.  

9.4. Замовник відвідує спортклуб відповідно до графіку роботи спортклубу встановленого Виконавцем і/та/або обраної Замовником категорії, виду Клубної карти.

9.5. Замовник зобов’язаний припинити користування Послугою не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно режимом відвідування за обраною категорією Клубної карти. 

9.6. Користування Замовником Послугою понад встановлений п. 8.5. цього Договору час більш ніж 15 (п'ятнадцять) хвилин вважається додатковим користуванням Послугами і оплачується окремо в сумі разового споживання Послуг визначеній п. 4.1.3 цього Договору.

9.7. Відвідування спортклубу можливо лише за наявності Клубної картки або оплати разового користування Послугами.

9.8. Оформлення Клубної карти та порядок її використання встановлені п. 3.6. – 3.11 цього Договору.

9.9. В разі відсутності у Замовника Клубної карти адміністрація Виконавця може допустити Замовника до користування Послугами за наявності документа, що засвідчує його особистість (паспорт, водійське посвідчення тощо).

9.10. Перебування на території спортклубу (крім зали рецепції) у верхньому одязі та вуличному взуті забороняється. Перед початком користування Послугами визначених даним Договором Замовник зобов’язаний переодягнутися, у відведеному для цього місці, у відповідний одяг і взуття призначені для відвідування спортклубу.  

9.11. В разі невиконання або порушення вимог п. 9.10 цього Договору Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні Послуг.

9.12. Для зберігання особистих речей та одягу у спортклубі відведені спеціальні місця – шафи в роздягальнях. Слід пильно стежити за своїми особистими речами та одягом і не залишати їх без нагляду. За загублені та/або залишені без нагляду речі Виконавець послуг відповідальності не несе.

9.13. На території спортклубу дозволяється перебувати в будь-якому приміщені крім службових.

9.14. Під час користування Послугами Замовник повинен дбайливо ставити до обладнання, інвентарю та іншого майна, що знаходиться на території спортклубу, і використовувати його лише за призначенням. Не кидати спортивний інвентар на підлогу.

9.15. Під час користування Послугами та перебування на території спортклубу категорично забороняється:

- пересувати тренажери з місця на місце;

- самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

- перебувати з оголеним  торсом;

- відвідувати спортклуб при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

- проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

- вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

- паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

- вживати жувальну гумку;

- приносити в комерційних цілях, а також готувати та пригощати інших відвідувачів спортивними напоями, коктейлями, спортивною їжею;

- несанкціоноване розповсюджування та купівля будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біоактивних добавок тощо;

- перебувати на території спортклубу з будь-яким тваринами;

- проводити несанкціоноване тренування інших відвідувачів спортклубу;

- надавати несанкціоновані будь-які медичні, косметалогічні послуги, масаж;

- поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

- проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також професійну фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

9.16. Під час перебування на території спортклубу необхідно дотримуватися чистоти, особистої гігієни, мати чистий та охайний вигляд.

9.17. Після використання обладнання та інвентарю Замовник повинен  самостійно прибрати за собою обладнання і спортивний інвентар на спеціально відведені місця.

9.18. У разі поганого самопочуття або отримання травми необхідно негайно припинити користування Послугами і повідомити на рецепцію спортклубу.

9.19 У випадку несправності обладнання слід негайно повідомити про це на рецепцію спортклубу. 

9.20. Правила поведінки визначені розділом 9 цього Договору не є вичерпними. Виконавець має право в односторонньому порядку встановлювати інші правила поведінки у спортклубі та/або вносити зміні у діючі, якщо цього вимагає виробнича необхідність та/або захист прав та інтересів відвідувачів спортклубу.

10. Інші умови

10.1. На території спортклубу можуть надаватися додаткові послуги, які не передбачені  п. 2.1. даного Договору.

10.2. Додаткові послуги на території спортклубу можуть надаватися на підставі окремих договорів (про спільну діяльність, надання послуг, підряду тощо) третіми особами (далі – Співвиконавці).

10.3. Виконавець не регулює умови та порядок отримання додаткових послуг Замовником і не несе відповідальності за взаєморозрахунки між Замовником та Співвиконавцем і ні несе відповідальності за якість надання додаткових послуг.

10.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.5. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу і не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.6. Заповненням відповідної анкети та оплатою послуг Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, Правилами відвідування спортклубу передбаченими даним Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

10.7. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

10.8. Замовник гарантує, що має належний стан здоров’я для користування Послугами передбаченими цим Договором і несе повну, самостійну відповідальність за погіршення стану здоров’я під час користування Послугами та під час дії даного Договору.

10.9. Заповненням анкети із зазначенням персональних даних та  оплатою послуг Виконавця, Замовник надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.10. З метою забезпечення безпеки на території спортклубу Замовник надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень спортклубу за його присутності (крім душових, туалету та роздягалень). 

10.11. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг визначених цим Договором вважається розміщення відповідної інформації на рецепції спорт – клубу та/або на сайті http://www.xlclub.com.ua/ru/xl/abouto.html.

10.12. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку.

 

 

Додаток №1 до Публічного Договору (оферти) про надання послуг спортклубу

 
Правила спортклубу XL

1.1. У Клубі встановлені правила обов'язкові для всіх Членів Клубу (далі - Клубні правила). Мета Клубних правил - створення більш безпечних, оптимально зручних умов для тренувань і відпочинку. Просимо Вас уважно ознайомитися з клубними правилами і дотримуватися їх. У разі необхідності та для вашого комфорту Клубні правила можуть бути переглянуті або доповнені адміністрацією Клубу. Кожні нові правила замінюють попередні.

1.2. Діючі Клубні правила Ви завжди можете попросити на рецепції у адміністратора Клубу або прочитати на сайті.

1.3. Якщо хтось із членів клубу порушує Клубні правила або завдає шкоди діловій репутації Клубу, адміністрація Клубу має право вимагати від даного члена клубу утриматися від порушень і / або попросити його вийти з Клубу. Залежно від характеру порушення Клубних правил, можливо, також позбавлення членства в Клубі.

2. Членство в Клубі.

2.1. Членство в Клубі - це право користуватися на свій розсуд усім інвентарем, що знаходиться в Клубі, але відповідно до його цільового призначення, а також право брати участь у Клубних заходах, організованих для Членів Клубу. Членство в Клубі є персональним (іменним), і не передбачає вхід 2-х або більше осіб. Абонемент не підлягає поверненню, обміну або передачі іншим особам.

2.2. Ставши Членом Клубу, Ви можете користуватися послугами Клубу в обсязі та час, передбачений придбаною клубною картою (в залі групових занять відповідно до розкладу).

2.3. З поточним переліком, вартістю, строками та умовами надання додаткових послуг, які можуть змінюватися на розсуд адміністрації Клубу, Ви можете завжди ознайомитися на рецепції у адміністратора Клубу.

Дії пакетів персональних тренувань обмежений: пакет на 10 тренувань обмежений терміном дії до 2 місяців, пакет 20 тренувань обмежений терміном дії до 4 місяців з моменту придбання. У разі не явки клієнтa на персональне тренування без попередження щонайменше за 12 годин, тренер має право списати дане тренування в пакеті.

2.4. Членство в Клубі оформляється у адміністраторів рецепції, які знайомлять відвідувачів з видами і категоріями Членства та умовами їх придбання.

2.5. Оплата Членства здійснюється в гривнах. Форма оплати: готівковий або безготівковий розрахунок. Грошовий внесок за членство в клубі результату є остаточним і поверненню не підлягає.

2.6. Після придбання Членства Клубу, що включає в себе оформлення і оплату, Члену Клубу оформлюється Клубна карта.

2.7. Клубна карта є підтвердженням Членства в Клубі, а також пропуском в Клуб. У виняткових випадках працівники спортклубу мають право просити документ, що засвідчує особу власника карти.

2.8. Клубна карта є особистою і не підлягає передачі будь-якому іншому особі. При виявленні випадків передачі Клубної карти іншій особі, з Члена клубу, який допустив вказане порушення, стягується плата в розмірі, встановленому адміністрацією Клубу.

2.9. У разі втрати Клубної карти Члену Клубу на підставі його письмової заяви виготовляється нова Клубна карта. Вартість виготовлення нової клубної карти має бути сплачена при її отриманні.

2.10. Термін дії Клубної карти обмежений, обмовляється при її придбанні та заноситься до бази даних клубу за згодою Члена Клубу.

2.11. При разовому відвідуванні Клубу відвідувач зобов'язаний попередньо оплатити послуги Клуба.

2.12. Клубом надається можливість укладання договору на користь третьої особи («карта в подарунок») за умови надання замовником за договором повного обсягу відомостей про третій особі, яке буде користуватися послугами Клубу, передбачених для сторони за договором.

2.13. Всі питання, що виникли пропозиції і претензії клієнт може викласти в письмовому вигляді в книзі «Скарг і пропозицій», яка знаходиться у адміністратора.

3. Перебування в Клубі.

3.1. Відвідуючи Клуб, не залишайте особисті речі та одяг без нагляду. Використовуйте для їх зберігання шафи в роздягальнях. Усі цінні речі та документи необхідно зберігати в ячейках схову на ресепшн. За збереження особистих речей адміністрація Клубу відповідальності не несе.

3.2. Категорично забороняється приносити із собою в Клуб і залишати в шафах чи сейфах для цінних речей будь-які види зброї, а також отруйні, вибухові, легкозаймисті або мають різкий запах речовини та вироби на їх основі та інші заборонені Українським законодавством речі. При виявленні адміністрацією Клубу зазначених порушень винний член Клубу може бути, як одноразово не допущений до Клубу, так і позбавлений членства в Клубі (на розсуд адміністрації Клубу).

3.3. Ключі від шафок для зберігання цінних речей під час занять видаються в обмін на клубну карту. Йдучи з Клубу, просимо Вас здати ключ від шафки на рецепцію і забрати клубну карту. У разі втрати членської картки, ключа від шафки стягується плата, встановлена адміністрацією Клубу (за втрату номерка, ключа - відшкодування 100 грн.)

3.4. Для перебування в Клубі необхідно переодягнутися в спортивний одяг (торс повинен бути закритий) і кросівки, а також дотримуватися правил загальної гігієни і не використовувати парфумерію. Просимо Вас дотримуватися чистоти в усіх приміщеннях клубу.

3.5. Всі приміщення клубу є зонами, вільними від куріння. Знаходитися в клубі в нетверезому вигляді, вживати спиртні напої, наркотичні та / або психотропні засоби, а також приймати їжу в місцях, призначених для тренувань, у зонах відпочинку і роздягальнях не дозволяється. Не дозволяється проводити святкові зустрічі без дозволу адміністрації, а так само займатися підприємницькою діяльністю.

3.6. На території клубу слід дотримуватися правил поведінки. Забороняється голосно і агресивно розмовляти, використовувати ненормативну лексику, розмовляти під час тренувань по мобільному телефону і робити все, що шкодить оточуючим вас людям. Взаємоповага - запорука комфорту для кожного Члена Клубу.

3.7. Членам Клубу на його території не дозволяється приготування коктейлів та іншої їжі з принесених з будинку продуктів, концентратів і т.п.

3.8. Члени Клубу можуть придбати право користування шафами в роздягальні в Клубі.

3.9. Після закінчення вправи необхідно повернути інвентар Клубу в колишнє положення або в спеціально відведені для нього місця.

3.10. Деякі приміщення Клубу, на час проведення клубних заходів, відомості про яких будуть доводитися до Вас на рецепції, можуть бути обмежені.

3.11. На території Клубу заборонено проведення членами або гостями Клубу будь-яких публічних акцій, в т.ч. рекламних акцій в політичних або комерційних цілях.

3.12. Кіно - і фотозйомка в Клубі (в т.ч. під час проведення клубних заходів і т.д.) без спеціальної домовленості з Адміністрацією Клубу не дозволяється.

3.13. Клуб оснащений сучасним музичним обладнанням, яке дозволяє забезпечити у всіх приміщеннях музичний супровід. Вибір музичного супроводу здійснюється співробітниками Клубу та самостійне використання членами Клубу музичної та іншої апаратури Клубу не допускається. Якщо загальний музичний супровід Вам заважає, то Ви можете користуватися в міру потреби власними навушниками. При цьому ми завжди раді Вашим побажанням щодо музичного супроводу в Клубі, які Ви можете залишити у книзі відгуків і пропозицій на рецепції.

3.14. Адміністрація Клубу в цілях забезпечення безперервності Вашого процесу перебування і використання інвентарю Клубу і комфорту інших членів Клубу, переконливо просить Вас не використовувати мобільні телефони на тренувальних територіях, а також не використовувати телефони Клубу в особистих цілях.

3.15. У разі виникнення заборгованості клієнта перед Клубом, Адміністрація Клубу має право призупинити дію клубної картки клієнта без відповідного продовження терміну дії контракту та / або вилучити Клубну карту аж до погашення заборгованості.

4. Ваше здоров'я.

4.1. Кожен член Клубу зобов'язаний пройти обстеження у медичному закладі до початку відвідування Клубу. Кожен член підбирає індивідуальну систему використання клубного інвентарю, інтенсивності його використання і ступеня навантаження, а також несе персональну відповідальність за своє здоров'я і самопочуття як під час перебування у клубі, так і після відвідування. Просимо Вас уважно ставитись до стану Вашого здоров'я і негайно повідомляти персонал Клубу в будь-яких випадках погіршення самопочуття, що сталося під час Вашого перебування в Клубі, про зміни в стані здоров'я протягом усього терміну дії членства, а також про будь-які обмеження до занять фізичною культурою і спортом . Для збереження Вашого здоров'я при наявності обмежень до занять фізичною культурою і спортом, підтверджених довідкою лікаря - будь-які заняття в Клубі - строго заборонені.

4.2. Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку заборонити відвідування члену Клубу в разі неповідомлення відповідальному персоналу Клубу про зміну в стані свого здоров'я або вагітності та в разі невиконання членом Клубу рекомендацій лікаря медичної установи або спортивного лікаря, при виявленні підозр про невідповідність стану здоров'я членом клубу норм достатніх для занять на інвентарі клубу, а також відвідування групових майстер класів.

5. Правила відвідування силовий зони і кардіо-зони.

5.1. До початку відвідування необхідно пройти вступний інструктаж у інструктора. Під час вступного інструктажу інструктор ознайомить Вас з теоретичними основами тренувань на тренажерах, правилами техніки безпеки, обладнанням залу, основними правилами користування тренажерами, їх послідовність, відповість на Ваші питання, дасть корисні поради. При цьому кожен член Клубу несе персональну відповідальність за дотримання даних правил.

5.2. Перед початком тренування будьте уважні, дотримуйте техніку безпеки і правила експлуатації тренажерів. У разі виникнення питань, неясностей в користуванні тренажером, просимо Вас негайно звернутися до інструктора за роз'ясненнями.

5.3. З метою проведення ремонтних або профілактичних робіт доступ до будь-якого з тренажерів може бути обмежений на розсуд адміністрації Клубу.

5.4. Рекомендується використовувати обладнання, вибирати інтенсивність і тривалість тренувань у відповідності до Вашого рівня підготовленості.

5.5. На час відпочинку між вправами на тренажері слід звільнити його для використання іншими займаються.

5.6. Просимо Вас дотримуватись правил громадського порядку, не турбувати інших членів Клубу, підтримувати чистоту і порядок.

5.7. У гігієнічних цілях під час виконання вправ слід покривати лавки тренажерів індивідуальним рушником.

5.8. Після закінчення вправи необхідно самостійно повернути спортивний інвентар (штанги, гантелі, млинці та інше незакріплене устаткування та обладнання) у спеціально відведені для цього місця.

5.9. Переконливе прохання завершувати заняття в тренажерному залі за 15 хвилин до закінчення роботи і покинути Клуб до закінчення терміну його роботи. Вхід до клубу закривається за одну 40 хвилин до закриття.

6. Техніка безпеки в тренажерному залі.

6.1. Категорично забороняється переміщення тренажерів в залі.

6.2. Для занять необхідно мати спортивне взуття, передбачену п. 3.5. цих Правил відвідування. Тренуватися в чешках, сланцях, сандалях або без взуття, щоб уникнути травм забороняється (якщо не отримано спеціальний дозвіл Адміністрації Клубу).

6.3. Щоб уникнути заподіяння шкоди Вашому здоров'ю в тренажерному залі не дозволяється користуватися жувальною гумкою.

6.4. Будь-які вправи з вагами в тренажерному залі кожен член Клубу зобов'язаний виконувати з допомогою тренера або партнера для забезпечення Вашої безпеки.

6.5. При виконанні вправ з розбірної штангою щоб уникнути травматизму необхідно рівномірно знімати і надягати млинці з обох кінців грифа штанги для виключення випадків її перекидання, а також надійно закріплювати млинці замками.

6.6. При роботі на блочних тренажерах фіксатори ваг, сидінь і валиків необхідно вставляти до упору, перевіривши надійність фіксації.

6.7. Тренер має право не допустити Члена Клубу для відвідування у випадках, коли це може бути небезпечно для здоров'я Члена Клубу, навіть якщо член Клубу не визнав і не висловлював скарг на стан здоров'я.

7. Правила відвідування зони групових програм.

7.1. Групові класи проводяться за розкладом, який може бути змінено Адміністрацією Клубу. Просимо Вас стежити за інформацією на рецепції.

7.2. Групові заняття проводяться у присутності не менше 4 осіб.

Якщо  на початок группового заняття присутні менше ніж 4 людини, то заняття скасовується, а власники карт мають право сплатити індивідуальне тренування, split або triple тренування. Адміністрація залишає за собою право також обмежувати кількість відвідувачів в групі до 15 людей, з метой більшого контролю безпеки і ефективності заняття з тренером.

7.3. Не запізнюйтесь, будь ласка, до початку групових занять, тому що неналежний початок тренування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тренер має право не допустити Вас на заняття в разі Вашого запізнення до його початку більш ніж на 10 хвилин.

7.4. Для занять необхідно мати спортивну форму та спеціальне спортивне взуття, передбачене п. 3.5. цих Правил відвідування. Тренуватися в чешках, сланцях, сандалях або без взуття, щоб уникнути травм забороняється.

7.5. Дотримуйтесь правил особистої гігієни, не використовуйте різкі парфумерні запахи.

7.6. Рекомендується використовувати обладнання, вибирати інтенсивність і тривалість заняття відповідно до Вашого рівня підготовленості.

7.7. Просимо Вас дотримуватись правил громадського порядку, не турбувати інших членів Клубу, дотримуватися чистоти.

7.8. Після закінчення тренування необхідно самостійно повернути спортивний інвентар у спеціально відведені для цього місця.

7.9. Адміністрація Клубу залишає за собою право поміняти заявленого в розкладі занять тренера і вносити зміни в розклад групових занять

7.10. На групових заняттях не дозволяється використовувати власну хореографію та обладнання без дозволу тренера.

8. Відповідальність.

8.1. Відвідуючи Клуб, не залишайте особисті речі та одяг без нагляду. Використовуйте шафи в роздягальнях та ячейки зберігання на ресепшн. За зберігання речей адміністрація клубу відповідальності не несе.

8.2. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, оскільки Клуб надає право використання інвентарю, а Член Клубу самостійно підбирає собі систему занять, величину завантажень, інтенсивність занять виходячи з власного досвіду, знань, стану здоров'я.

8.3. Клуб не несе відповідальності, якщо причиною нанесення шкоди здоров'ю стало порушення правил користування тренажерами і обладнанням або виконання вправи без страхувального партнера.

8.4. Клуб не несе відповідальності за технічні незручності, спричинені проведенням міськими службами профілактичних і ремонтно-будівельних або інших робіт і заходів.

8.5. Клуб не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та / або майну, завдану протиправними діями третіх осіб.

8.6. Члени Клубу несуть відповідальність за втрату або псування використовуваного клубного обладнання, інвентарю та обстановки Клубу у відповідності з чинним цивільним законодавством.

8.7. Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку припинити надання послуг члену Клубу при невиконанні (в т.ч. одноразовому) вимог, встановлених цими Клубними правилами.

 

 

 

 
Разработано WEBTIME Copyright (c) 2006-2007 XL
E-mail: e-mail@xl.com.ua | Карта проезда